github twitter mastodon telegram 500px
١٩٨٧-وقتی آن روز فرا برسد

در فیلم 1987 وقتی که آن روز فرا برسد در سال ۱۹۸۷ و در شرایطی که کشور کره جنوبی تحت حاکمیت یک رژیم نظامی سرکوبگر قرار داشت، بازجویی غیرقانونی و مرگ یک دانشجوی جوان، منجر به تظاهرات گسترده مردمی در نقاط مختلف این کشور شد .

1987: When the day comes در نهایت به هدف خود می‌رسد و روی مخاطبش اثرش را می‌گذارد. از طرفی، بیشتر مانند یک اخطاریه برای سیاست‌مدارانی است که سعی دارند با دروغ و پوشاندن حقایق، تنها کمی بیشتر ریاست کنند. رئیس جمهوری که آن زمان پشت سیاست‌های ضد کمونیستی خود قایم می‌شد، هرچند که خط فکری مثبتی بود، اما سپس دلیلی شد که بخواهد آزادی بیان و حق اعتراض را از بین ببرد و مخالفانش را نابود کند. از سویی، آگاهی سازی برای مخاطبانش است که از تاریخ درس یاد بگیرند و به آنها بگوید که هیچگاه ظلم پایدار نیست. ظلم، به هیچ عنوان قابل پنهان شدن نیست. ظلم، چنان هر چیزی را فاسد می‌کند که بهتر است درهمان لحظه اول، آن را از ریشه خشکاند تا به تمامی آن محل آسیبی نزند.